Šavel logo

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)Naziv operacije: »MSE MIZARSTVO ŠAVEL«

Investitor Šavel, inženiring notranje opreme d.o.o. namerava v sklopu projekta: »MSE MIZARSTVO ŠAVEL« zgraditi fotonapetostni sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (120 kWp). Gradnja manjše sončne elektrarne MSE MIZARSTVO ŠAVEL je predvidena na strehi poslovno-proizvodnega objekta podjetja Šavel d.o.o. na lokaciji Obrtna ulica 36, 9000 Murska Sobota.

Predvidena višina sofinanciranja: 20.456,00 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.« Oznaka JR: JR SE OVE 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).